Korea tussen Oorlog en Vrede

26 Juni 2014 - 27 Juli 2014

Het was de eerste en tegelijk ook de zwaarste Nederlandse VN-missie tot nu, de Koreaoorlog. Ruim drieduizend Nederlandse soldaten werden uitgezonden. Er sneuvelden er 116 en 463 raakten gewond. Een vredesakkoord werd nooit gesloten, waardoor Noord en Zuid Korea nog steeds in staat van oorlog verkeren. Op de plek waar de Nederlandse troepen inscheepten en terugkeerden, de Rotterdamse Wilhelminapier, vertellen veteranen het verhaal van deze oorlog. Aan de hand van video-interviews, dagboeken, foto’s, krantenknipsels en documentaires wordt een beeld geschetst van de strijd tussen Noord en Zuid-Korea, de Koude Oorlog en de rol van de Nederlandse strijders.

 

Op een ijzige herfstdag in 1950 vertrokken de eerste 636 vrijwilligers met transportschip de Zuiderkruis vanaf de Wilhelminapier naar Pusan, Zuid-Korea. De strijd die op 25 juni van dat jaar was begonnen, leek op dat moment grotendeels gestreden. Leek, want uiteindelijk duurde het gewapende conflict tot 27 juli 1953; de dag waarop de wapenstilstand getekend.

Op diezelfde Wilhelminapier worden de verhalen van de Nederlandse vrijwilligers verteld en wordt een beeld geschetst hoe Zuid en Noord-Korea zich cultureel en economisch hebben ontwikkeld sinds de oorlog, die eigenlijk nog steeds voortduurt.

 

Vijf interviews met veteranen vormen het hart van de tentoonstelling Korea tussen Oorlog en Vrede. Zij geven een indringend beeld van het eerste grote gewapende conflict van de Koude Oorlog. Zo waren de mannen, waarvan er veel in Indonesië hadden gevochten, absoluut niet voorbereid op de extreme kou in Korea. Uiteindelijk lieten 116 vrijwilligers het leven en raakten 463 raakten gewond.

Voor een aantal veteranen zijn de interviews een van de zeldzame keren dat ze over de Koreaoorlog vertellen. Jos Wouters: “Daar heb ik het nooit over Korea gehad. Thuis.”

 

 

Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag en zondag: 11.00 – 17.00 uur

Gratis entree

 

Klik hier voor adresgegevens en een routebeschrijving.

 

Korea tussen Oorlog en Vrede is tot stand gekomen dankzij financiële
bijdragen van het Modern East Asia Research Centre en Samsung Nederland.