Nederlands Fotomuseum neemt tentoonstellingshal LP2 over

 

Na ruim twaalf jaar stopt stichting LP2 met de exploitatie van de gelijknamige multifunctionele tentoonstellingsruimte in gebouw Las Palmas op de Wilhelminapier. LP2 ontving tussen 2007 en 2019  800.000 bezoekers bij uiteenlopende tentoonstellingen, concerten, festivals en andere culturele activiteiten. Hoogtepunten uit de programmering van LP2 zijn de tentoonstellingen Body Wolds van Gunther von Hagens, Genesis van Sebastião Salgado en the Power of Poison van American Museum of Natural History NYC en de voorstelling Daklozen on Ice van het RO Theater. Het Nederlands Fotomuseum neemt per direct de functie van de tentoonstellingshal LP2 over.

 

Nadat er in 2017 voor stichting LP2 géén plaats meer was binnen het Rotterdamse subsidiehuis dreigde de culturele voorziening te moeten sluiten. Met vereende inspanningen van Gemeentelijke diensten, het particuliere fonds Droom & Daad en culturele ondernemers heeft LP2 de afgelopen drie jaar de bedrijfsvoering op orde kunnen houden en uiteindelijk in het Nederlands Fotomuseum een solide partij gevonden om de exploitatie over te nemen.

 

Stichting LP2 heeft tussen 2007 en 2019 honderden exposities, voorstellingen, producties en culturele projecten gepresenteerd, zoals designbeurs Object, de overzichtstentoonstelling Kraat, made in Rotterdamthe Last Days of Shismaref en meer recent de fotografiebeurs Haute Photographie. Er waren veel samenwerkingen met onder andere het Nederlands Fotomuseum, International Film Festival Rotterdam, Art Rotterdam, Luxor Theater, maar ook North Sea Round Town, LantarenVenster, Gergiev festival en Operadagen Rotterdam waren regulier te gast in LP2. 

 

Vanuit de overtuiging dat een professionele multifunctionele tentoonstellingshal tot de voorzieningenstructuur van een stad behoort, heeft LP2 een bijdrage geleverd aan de culturele ontplooiing van de Wilhelminapier. Door jonge makers een uniek podium te bieden en gerenommeerde instelling aan te sporen nieuwe presentatievormen te ontwikkelen heeft LP2 een bijdrage geleverd aan de stad. Het LP2 team gaf op een vakkundige en betrokken wijze ruimte aan ideeën van makers en producenten van kunst en cultuur in de breedste zin van het woord met als motto: LP2 geeft ideeën ruimte.

 

We kijken met voldoening terug, maar bovenal verwachtingsvol vooruit. Voor het gebruik van de ruimte of bezoek aan een voorstelling of tentoonstelling in LP2, kunt u zich wenden tot het Nederlands Fotomuseum 010-203 04 05